Conditii generale de transport si servicii

Condițiile generale de transport si servicii reglementează raporturile juridice dintre ACAGO LOGISTICS SRL, în calitate de Casă de Expediții/Prestator și Clienții săi, respectiv subcontractanți persoane juridice. Prevederile contractului de expediție sau comanda urmată de executare se consideră completate cu prevederile prezentelor condiții generale, care fac parte integrantă din acestea.
Transmiterea comenzii către ACAGO LOGISTICS SRL atestă însușirea Condițiilor generale de transport și servicii ce stau la baza activității societății noastre.