Generalități

Site-ul www.acago.ro și subdomeniile acestuia sunt proprietatea ACAGO LOGISTICS SRL, cu sediul în Str. Gradinitei nr 1, Pascani Jud Iasi 705200, cod fiscal 23405399, J22/676/2008.

Înainte de a utiliza acest Site, vă rugăm să citiți cu atenție conținutul acestui document. Acesta reglementează utilizarea de către dumneavoastră a paginii și a tuturor materialelor informative conținute.
Conținutul site-ului poate fi accesat la adresa www.acago.ro (incluzând paginile la care face link-uri).

Definiții:

Site – domeniul www.acago.ro și subdomeniile acestuia.
Utilizator – persoană fizică/persoană juridică care are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție (electronic, telefonic etc.), și care și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții

Conținut

– toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament  electronic
– conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor de către deținătorul site-ului, ACAGO LOGISTICS SRL, prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil
– orice informație comunicată Utilizatorului prin orice mijloc de către un angajat/partener al deținătorului site-ului, ACAGO LOGISTICS SRL, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta
–  informații legate de Bunurile sau Serviciile oferite de deținătorului site-ului, ACAGO LOGISTICS SRL, într-o anumită perioadă
–  date referitoare la deținătorului site-ului, ACAGO LOGISTICS SRL, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Document – prezentele Termene și Condiții
Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea deținătorului site-ului, ACAGO LOGISTICS SRL, cu referire la informațiile conținute de acesta
Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor, așa cum sunt precizate în descrierea acestora
Parteneri – persoanele juridice ce doresc stabilirea unui parteneriat pe termen lung cu deținătorului site-ului, ACAGO LOGISTICS SRL
Date personale – informații pe baza cărora puteți fi identificat personal. De obicei, acestea pot include: numele dumneavoastră, adresa, numărul de telefon (fix și/sau mobil), adresa de e-mail și alte informații, cum ar fi: obiceiuri și preferințe de cumpărături, interese și detalii ale stilului de viață.

1.  POLITICA DE COMUNICARE ȘI PROMOVARE ONLINE

1.1. Comunicarea cu deținătorul site-ului, ACAGO LOGISTICS SRL, se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din Site. ACAGO LOGISTICS SRL are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificari pentru aceasta.

1.2. Prin finalizarea completării câmpurilor formularului de contact a deținătorului site-ului, ACAGO LOGISTICS SRL, Utilizatorul consimte ca toate datele furnizate de acesta sunt corecte, complete și adevărate la data expedierii mesajului, precum și că deținătorului site-ului, ACAGO LOGISTICS SRL, poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil.

1.3. Deținătorul site-ului, ACAGO LOGISTICS SRL, poate publica pe Site informații despre Bunuri, Servicii și/sau promoții practicate de către acesta.

1.4. Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor sau a Serviciilor pe Site (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia etc.) nu reprezintă o ofertă de vânzare sau de furnizare a acestora din partea deținătorului site-ului, ACAGO LOGISTICS SRL, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

2. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

2.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul (secțiunea Definiții), incluzând, dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, reprezintă proprietatea exclusivă a deținătorului site-ului, ACAGO LOGISTICS SRL

2.2. Toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală din toate textele, imaginile, sunetul, software-ul și alte materiale din această pagină de Internet sunt în proprietatea ACAGO LOGISTICS SRL

2.3. Utilizatorul poate parcurge această pagină de Internet și poate transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri informaționale, personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului și respectând condiția ca în reproducerile făcute să apară anunțul referitor la dreptul de autor menționat mai sus.

2.4. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

2.5. Niciun Conținut transmis către Utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea deținătorului site-ului, ACAGO LOGISTICS SRL, care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

3. CONFIDENȚIALITATE

3.1. Informațiile de orice natură furnizate de către Utilizator deținătorului site-ului vor rămâne în proprietatea ACAGO LOGISTICS SRL

3.2. Prin înscrierea în baza de date a deținătorului site-ului, ACAGO LOGISTICS SRL, Utilizatorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terțe persoane, parteneri ai acestuia.

4. PUBLICITATE

4.1. În momentul în care Utilizatorul completează formularul de abonare la Newsletter, acesta își exprimă acordul cu privire la primirea acestora.

4.2. Opțiunea cu privire la acordul emis de către Utilizator pentru abonarea la newsletter poate fi modificată în orice moment. Renunțarea la primirea Newsletterelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

5. RĂSPUNDERE

5.1. Prin utilizarea Conținutului Site-ului, Utilizatorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile acestuia în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data utilizării conținutului.

5.2. Informațiile conținute de site-ul www.acago.ro au ca scop informarea generală. Deținătorul site-ului, ACAGO LOGISTICS SRL, nu oferă nicio garanție în ceea ce privește exactitatea sau întregimea acestora.

5.3. Ne rezervăm dreptul de a face orice modificări și corectii ale conținutului site-ului, fără a informa în prealabil Utilizatorii acestuia.

5.4. Deținătorul site-ului, ACAGO LOGISTICS SRL, nu este răspunzător pentru pierderea, dauna sau cheltuiala care provine din orice acces la sau utilizarea conținutului site-ului www.acago.ro sau a oricărei pagini de Internet legată de acesta, incluzând, fără limitare, orice pierdere de profit, indirectă, incidentală sau pe cale de consecință.

5.5. Există posibilitatea ca în conținutul site-ului www.acago.ro să vi se ofere link-uri automate la alte pagini de Internet relevante pentru un anumit aspect al site-ului sau de interes pentru Utilizatori. Acest lucru nu înseamnă că deținătorul site-ului, ACAGO LOGISTICS SRL,  este asociat cu oricare din aceste alte pagini de Internet sau cu proprietarii lor. De asemenea, ACAGO LOGISTICS SRL nu va avea nicio răspundere sau obligație de absolut orice natură pentru aceste pagini conexe de Internet sau pentru orice informație conținută în ele.

6. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

6.1. Conform Deciziei nr. 200/2015 privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru care nu este necesară notificarea, deținătorul site-ului ACAGO LOGISTICS SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează Utilizatorul.

6.2. Prin completarea datelor în formularul de contact sau în alte formulare în care se solicită informații care sunt considerate date personale, Utilizatorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale (codului numeric personal, seria și numărul actului de identitate, adresă, adresă de email etc.) să fie incluse în baza de date a deținătorului site-ului ACAGO LOGISTICS SRL și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de catre deținătorul site-ului ACAGO LOGISTICS SRL

6.3. Scopul colectării datelor este: informarea Utilizatorilor privind starea sau evoluția activității comerciale, de promovare a  Bunurilor și a Serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative sau de răspuns la cererile Utilizatorului, inclusiv contactarea unui potențial client sau partener, dacă acesta a consimțit acest lucru prin completarea formularului specific, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și a comportamentul Utilizatorului.

6.4. Prin citirea Documentului ați luat la cunoștintă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

6.5. De asemenea, deținătorul site-ului ACAGO LOGISTICS SRL poate furniza datele Utilizatorului cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare.

6.6. Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

7. FORȚA MAJORĂ

7.1. Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră.
Forța majora este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

7.2.  Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

8. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

8.1. Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între deținătorul site-ului, ACAGO LOGISTICS SRL, și Utilizatorii site-ului se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul Iași.

9. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

9.1. Deținătorul site-ului, ACAGO LOGISTICS SRL, asigură, declară și garantează pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului că produsule publicate cu titlul de prezentare pe site nu pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii și nu produc un impact negativ asupra mediului.